Bauleitplan 7 Imbser Weg

-Bebauungsplan (Bilddatei)


B-Plan Nr. 7 Imbser Weg

-Begründung, B-Plan Text (pdf)

 

-1. Änderung: PlanzeichnungB-Plan Text

-2. Änderung: PlanzeichnungB-Plan Text

-3. Änderung: Planzeichnung, Begründung, B-PlanText

-4. Änderung: Planzeichnung, BegründungUmweltbericht, Schallgutachten

-5. Änderung: Planzeichnung, BebauungsplanBegründung, Schallgutachten